Landbouwperceel | Gingelom – Boven het Vossen

Dit landbouwperceel is te koop:

Beide 2 loten worden samen verkocht: 

 • lot 1: 48a30ca
 • lot 2 : 43a70ca
 • Perceel gelegen te Gingelom – 4de afdeling (Buvingen) – sectie B – nr. 396B (loten 1 en 2)
 • Adres: Popelaerweg zn, 3891 Gingelom – “Boven het Vossen”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 48a30ca (lot 1) en 43a70ca (lot 2)
 • Groot volgens meting: 48a31ca (lot 1) en 43a70ca (lot 2)
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte lot 1: 14,04m (straatbreedte) en 32,31m (achteraan perceel)
  • Diepte lot 1: 196,47m
  • Breedte lot 2: 23,31m
  • Diepte lot 2: 203,75m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Onregelmatig
  • Reliëf: Vlak tot licht hellend
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71010B0396/00B000

Procedure

Te koop via Notaris Frank De Wilde, Steenweg 214, 3890 Gingelom.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 juni  2024.

Contact

Naar top