Landbouwperceel | Gelinden - Hofstraat (15a18ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Sint-Truiden – 14de afdeling – sectie A – nr 462a
 • Adres: Hofstraat, 3800 Sint-Truiden - "Wijngaerdsveld"
 • Dichtstbijzijnde adres: Vrijheersstraat 77, 3800 Sint‑Truiden
 • Aard:      Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 15a18ca
 • Sint-Truiden, Engelmanshoven
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in woonuitbreidingsgebied
 • Perceel
  • Breedte: 10,10 m
  • Diepte:- 162,24 m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijksoverstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: rechthoekig
  • Reliëf:  Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Gelegen in woonuitbreidingsgebied
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71015A0462/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Van Hoof. De termijn om een schriftelijk bod uit te brengen is verstreken.

Contact

Laatst aangepast op: 27-03-2024 om 10u30
Naar top