Landbouwperceel | Geetbets – Armenbosch (1ha76a06ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Geetbets – 2de afdeling (Rummen) – sectie C – nr. 97E
 • Adres: 3450 Geetbets – “Armenbosch”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 1ha76a06ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in een agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 90m
  • Diepte: 219m
  • Watertoets: Het perceel is deels gelegen in een fluviaal overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Trapeziumvormig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Gewassen
 • Bereikbaarheid: Minder goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 24095C0097/00E000

Procedure

Te koop via Notarissen Bernard en Nicolas Indekeu, Nieuwstraat 17, 3440 Zoutleeuw.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 juli 2024.

Contact

Naar top