Landbouwperceel | Engelmanshoven - Boterdelstraat (22a20ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Sint-Truiden – 13de afdeling – sectie B – nr 291
 • Adres:    Boterdelstraat, 3800 Sint-Truiden - "Boterdel"
 • Dichtstbijzijnde adres: Boterdelstraat 5, 3800 Sint‑Truiden
 • Aard:      Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 22a20ca
 • Sint-Truiden, Engelmanshoven
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 24,44 m
  • Diepte: 92,80 m
  • Watertoets: Het perceel is aan de noordzijde gelegen in mogelijks overstromingsgebied
  • Vorm: Rechthoekig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Boomgaard
 • Erfdienstbaarheden en lasten: recht van doorgang aan noordwestelijke zijde van het
  perceel voor achterliggende percelen
 • Goede bereikbaarheid; Aangeplante boomgaard op terrein aanwezig
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper. 

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71014B0291/00_000

Procedure

Te koop via Notaris Van Hoof. Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 december 2023.

Contact

Laatst aangepast op: 09-11-2023 om 14u45
Naar top