Landbouwperceel | Diksmuide – Oude Zeedijk (3ha66a37ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Diksmuide – 13de afdeling (Lampernisse) – sectie B – nr. 18A
 • Adres: Oude Zeedijk, 8600 Diksmuide – “Poorters Hoek”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 3ha66a37ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in landelijk agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 155m
  • Diepte: 200m
  • Watertoets: Het perceel is gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Veelhoek
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 32012B0018/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Pieterjan Tailly, Pannestraat 5, 8630 Veurne.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 april 2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top