Landbouwperceel | Brustem - Waelenweg/Borgwormsesteenweg (1ha10a67ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Sint-Truiden – 11de afdeling – sectie D – nr 337e/deel - lot 1
 • Adres:    Waelenweg/Borgwormsesteenweg, 3800 Sint-Truiden - "Steenkuilveldje"
 • Dichtstbijzijnde adres: Nerumstraat 5, 3800 Sint‑Truiden
 • Aard:      Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 1ha10a67ca
 • Sint-Truiden, Brustem
 • Stedenbouwkundig: volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 178,00 m
  • Diepte: 68,99 m
  • Watertoets:  Het perceel is aan de westelijke zijde deels gelegen in mogelijks en deels gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Onregelmatige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Erfdienstbaarheden en lasten: Voetwegen 53 en 54 lopen over het perceel, dat op zijn beurt gelegen is in de ruilverkaveling Gelmen
 • Goede bereikbaarheid, gelegen aan openbaar domein
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71009D0337/00E000

Procedure

Te koop via Notaris Nolens. Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 december 2023.

Contact

Laatst aangepast op: 09-11-2023 om 14u44
Naar top