Landbouwperceel | Brustem - Waelenweg/Borgwormsesteenweg (1ha10a67ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Sint-Truiden – 11de afdeling – sectie D – nr 337e/deel - lot 1
 • Adres:    Waelenweg/Borgwormsesteenweg, 3800 Sint-Truiden - "Steenkuilveldje"
 • Dichtstbijzijnde adres: Nerumstraat 5, 3800 Sint‑Truiden
 • Aard:      Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 1ha10a67ca
 • Sint-Truiden, Brustem
 • Stedenbouwkundig: volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 178,00 m
  • Diepte: 68,99 m
  • Watertoets:  Het perceel is aan de westelijke zijde deels gelegen in mogelijks en deels gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Onregelmatige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Erfdienstbaarheden en lasten: Voetwegen 53 en 54 lopen over het perceel, dat op zijn beurt gelegen is in de ruilverkaveling Gelmen
 • Goede bereikbaarheid, gelegen aan openbaar domein
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71009D0337/00E000

Procedure

Te koop via Notaris Nolens. De termijn om een schriftelijk bod uit te brengen is verstreken.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 juni 2024.

Contact

Laatst aangepast op: 03-05-2024 om 13u44
Naar top