Landbouwperceel | Borgloon – Widdingen (1ha36a70ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Borgloon – 2de afdeling (Kuttekoven) – sectie A – nr. 25A/deel
 • Adres: Widdingen, 3840 Borgloon – “Widdingenveld”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 1ha36a70ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in landschappelijk waardevolle agrarisch gebied
 • Erfgoed: Cultuurlandschap rond Kuttekoven
 • Perceel:
  • Watertoets: Pluviaal 2023
  • Vorm: Regelmatige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
  • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 73041A0025/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Alexandra Snyers, Kwadesteenweg 18, 3800 Sint-Truiden.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 augustus 2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top