Landbouwperceel | Borgloon – Voorderveld (50a00ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Borgloon – 8ste afdeling (Broekom) – sectie A – nr. 65B
 • Adres: Kapelstraat, 3840 Borgloon – “Voorderveld”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 50a00ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in landschappelijk waardevolle agrarisch gebied
 • Perceel
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Regelmatige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
  • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 73010A0065/00B000

Procedure

Te koop via Notaris Alexandra Snyers, Kwadesteenweg 18, 3800 Sint-Truiden.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 april 2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top