Landbouwperceel | Borgloon – Appelaren Veld (02a65ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Borgloon – 12de afdeling (Hoepertingen) – sectie D – nr. 181A
 • Adres: 3840 Borgloon – “Appelaren Veld”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 02a65ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • Perceel
  • Watertoets: Pluviaal 2023
  • Vorm: Onregelmatige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Laagstam
  • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 73031D0181/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Alexandra Snyers, Kwadesteenweg 18, 3800 Sint-Truiden.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 augustus 2024.

Contact

Naar top