Landbouwperceel | Borgloon – Aen het Kruis (41a20ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Borgloon – 12de afdeling (Hoepertingen) – sectie A – nr. 159A
 • Adres: Wildebornstraat, 3840 Borgloon – “Aen het Kruis”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 41a20ca
 • Borgloon
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied, reservatiegebieden infrastructuur
 • Perceel
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Regelmatige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 73031A0159/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Alexandra Snyers, Kwadesteenweg 18, 3800 Sint-Truiden.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 augustus 2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be

Downloads

Naar top