Landbouwperceel | Berloz (49a29ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Berloz – 3de afdeling (Corswarem) – sectie B – nr. 551G
 • Adres: Rue des Schurven, 4257 Corswarem – “Schurven”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 49a29ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied met bestaande pijpleidingen
 • Perceel:
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Onregelmatige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
  • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Procedure

Te koop via Notaris Alexandra Snyers.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 augustus 2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top