Landbouwperceel | Berloz (32a25ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Berloz – 2de afdeling (Rosoux-Crenwick) – sectie A – nr. 84A
 • Adres: Roosterhoek, 4257 Rosoux-Crenwick – “Voessegruche”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 32a25ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied met bestaande pijpleidingen
 • Perceel:
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Rechthoekig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
  • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Procedure

Te koop via Notaris Alexandra Snyers.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 augustus 2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top