Kort verblijf

Je bent hier op vakantie, familiebezoek of zakenreis en je verblijft niet in een hotel, camping of ziekenhuis. Je meldt je aan bij de dienst Vreemdelingen in het stadskantoor.

Voor wie?

Geldigheid?

 • Melding van aanwezigheid (bijlage 3ter): maximaal 3 maanden
 • Aankomstverklaring (bijlage 3): zonder visum: 90 dagen vanaf de binnenkomst in de Schengenzone / met visum: voor de duur van het visum

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst vreemdelingen in het stadskantoor.

Aanmeldingstermijn bij dienst Vreemdelingen?

 • EU-burger (bijlage 3ter): binnen 10 werkdagen na aankomst in België
 • Niet EU-burger (bijlage 3) zonder visum: binnen 3 werkdagen na aankomst in België
 • Niet EU-burger (bijlage 3) met visum: binnen 3 werkdagen na aankomst in de Schengenzone

Wat moet je doen?
Je begeeft je naar de dienst Vreemdelingen. Je kan geen volmacht geven aan een andere persoon. Onze medewerker maakt het document op terwijl je wacht. Je ondertekent dit document en krijgt hiervan een exemplaar. Als je terugkeert, dien je het attest in bij onze dienst Vreemdelingen.

Als je bovendien visumplichtig bent, vraag je een visum type C aan bij de Belgische ambassade van jouw land van herkomst. Je bezorgt de dienst vreemdelingen dit visum samen met een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) als je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt.

Wat meebrengen bij aanmelding?
EU-burger: identiteitskaart of paspoort

Niet EU-burger:

 • geldig nationaal paspoort
 • eventueel visum type C
 • eventueel verbintenis tot tenlasteneming
 • 1 recente (maximaal 6 maanden oud) pasfoto in kleur die voldoet aan de normen van de fotomatrix
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).