Klimaatplan

Er moet iets gedaan worden voor het klimaat. Daar zijn we het over eens. Maar wat, hoeveel, waar en wanneer? Momenteel zoeken wij een antwoord op deze vragen. We stellen hiervoor een klimaatplan op. Hiermee engageren we ons om – in het kader van de Europese Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie – onze CO2-emmisie tegen 2030 met 40% terug te dringen.

Hiervoor hebben we ook onze inwoners bevraagd. Eind 2019 organiseerden we verschillende klimaatcafés en konden inwoners via een klimaatenquête hun voorkeuren kenbaar maken. 
Momenteel worden de resultaten hiervan verwerkt. Binnenkort brengen we je verder op de hoogte. Bedoeling is alleszins om tegen maart 2020 met het klimaatplan klaar te zijn. 

afbeelding klimaatplan