KlantenContactCenter

Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

011 70 14 14
Vandaag Gesloten.
Morgen open van 09:00 tot 16:00.

Wat doen we?

Het KlantenContactCenter van de stad Sint-Truiden garandeert een klantvriendelijk onthaal en vangt vragen van burgers op en registreert ze. Een groot gedeelte van de vragen wordt rechtstreeks door de medewerkers beantwoord. Klantvriendelijkheid, snelheid, volledigheid en juistheid zijn hierbij zeer belangrijk en worden ook opgevolgd. Vragen die het KlantenContactCenter zelf niet kan beantwoorden, worden doorverwezen naar collega's uit de andere diensten en andere overheden of organisaties.

De medewerkers van het KlantenContactCenter vangen vragen op waarbij de burger niet weet tot wie zich te richten. Ze registreren de vraag, doen aan eerstelijnsvraagarticulatie en helpen de burger verder.

Bescherming van persoonsgegevens
De stad Sint-Truiden hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en de informatiekanalen beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien je contact opneemt met het KlantenContactCenter op het telefoonnummer 011 70 14 14, dan kan je in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het KlantenContactCenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde dienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. Stel je een vraag via telefoon aan het KlantenContactcCenter, dan wordt jouw gesprek NIET opgenomen en bijgevolg ook NIET bewaard. Stel je een vraag via e-mail, dan wordt jouw mailadres ook gebruikt om op jouw vraag te beantwoorden. Het zijn de medewerkers van het ContactCenter of de bevoegde dienst, indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor verdere vragen of het uitoefenen van jouw rechten kan je contact opnemen met de functionaris van de gegevensbescherming informatiekanalen van 011 70 14 14 via het mailadres privacy@sint-truiden.be