Kiezer zijn

Hieronder vind je de kiesvoorwaarden waaraan je moet voldoen om deel te nemen aan een verkiezing.

Voorwaarden

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van het Vlaamse parlement

Belg in Sint-Truiden

 • Je bent Belg op 1 april 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 april 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op zondag 9 juni 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024.

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Belg in Sint-Truiden

 • Je bent Belg op 1 april 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 april 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op zondag 9 juni 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024.

Belg in buitenland

 • Je bent Belg op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters bijgehouden in een consulaire beroepspost op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je bent minstens 18 jaar op op de verkiezingsdag;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag.

Meer info vind over het stemrecht van Belgen in het buitenland

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van het Europese parlement

Belg in Sint-Truiden

 • Je bent Belg op 1 april 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 april 2024;
 • Je bent minstens 16 jaar op zondag 9 juni 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024.

Unieburger in Sint-Truiden

 • Je hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie (andere dan België) op 1 april 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 april 2024;
 • Je bent minstens 16 jaar op de verkiezingsdag;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag.

Meer info over het stemrecht van Unieburgers

Belg in EU-lidstaat

 • Je bent Belg op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een lidstaat van de Europese Unie op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je hebt gekozen om je in te schrijven bij je consulaire beroepspost om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezing;
 • Je bent minstens 16 jaar op de verkiezingsdag;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag.

Meer info over het stemrecht van Belgen in het buitenland

Belg in een ander land dan de EU

 • Je bent Belg op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een staat dat geen lid is van de Europese Unie op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je bent minstens 16 jaar op de verkiezingsdag;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag.

Meer info over het stemrecht van Belgen in het buitenland

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van de provincieraad

Belg in Sint-Truiden

 • Je bent Belg op 1 augustus 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 augustus 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op 13 oktober 2024.

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad

Belg in Sint-Truiden

 • Je bent Belg op 1 augustus 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 augustus 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024;
 • Je bent niet ontzet/geschorst uit het kiesrecht op 13 oktober 2024.

Unieburger in Sint-Truiden

 • Je hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie (andere dan België) op 1 augustus 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 augustus 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op 13 oktober 2024.

Meer info over het stemrecht van Unieburgers

Niet-Unieburger in Sint-Truiden

 • Je hebt de nationaliteit van een staat die geen lid is van de Europese Unie op 1 augustus 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 augustus 2024;
 • Je hebt de laatste 5 jaar ononderbroken in België gewoond en je hebt een wettelijke verblijfstitel die dat bewijst op het moment van indiening van de aanvraag;
 • Je hebt verklaard dat je de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven (opgenomen in aanvraagformulier);
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op 13 oktober 2024.

Meer info over het stemrecht van Unieburgers

Gerelateerde items

Naar top