Wie is kiezer?

Hieronder vind je de kiesvoorwaarden waaraan je moet voldoen om deel te nemen aan een verkiezing.

Voorwaarden

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van het Vlaamse parlement

Belg in Sint-Truiden

 • Je bent Belg op 1 april 2024
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 april 2024
 • Je bent minstens 18 jaar op zondag 9 juni 2024
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Belg in Sint-Truiden

 • Je bent Belg op 1 april 2024
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 april 2024
 • Je bent minstens 18 jaar op zondag 9 juni 2024
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024

Belg in buitenland

 • Je bent Belg op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters bijgehouden in een consulaire beroepspost op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • Je bent minstens 18 jaar op op de verkiezingsdag
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag

Meer info vind over het stemrecht van Belgen in het buitenland

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van het Europese parlement

Belg in Sint-Truiden

 • Je bent Belg op 1 april 2024
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 april 2024
 • Je bent 16 jaar of ouder op zondag 9 juni 2024 en bent verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024

EU-burger in Sint-Truiden

 • Je hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie (andere dan België) op 1 april 2024
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 april 2024
 • Je diende een aanvraag in uiterlijk op 31 maart 2024, die erkend werd door het college van Burgemeester en schepenen
 • Je bent 16 jaar of ouder op zondag 9 juni 2024 en bent verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag

Meer info over het stemrecht van Unieburgers

Belg in EU-lidstaat

 • Je bent Belg op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een lidstaat van de Europese Unie op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • Je hebt gekozen om je in te schrijven bij je consulaire beroepspost om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezing
 • Je bent 16 jaar of ouder op zondag 9 juni en bent verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag

Meer info over het stemrecht van Belgen in het buitenland

Belg in een ander land dan de EU

 • Je bent Belg op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een staat dat geen lid is van de Europese Unie op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • Je bent 16 jaar of ouder op zondag 9 juni en bent verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag

Meer info over het stemrecht van Belgen in het buitenland

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van de provincieraad

Belg in Sint-Truiden

 • Je bent Belg op 1 augustus 2024
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 augustus 2024
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op 13 oktober 2024

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad

Belg in Sint-Truiden

 • Je bent Belg op 1 augustus 2024
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 augustus 2024
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024
 • Je bent niet ontzet/geschorst uit het kiesrecht op 13 oktober 2024

EU-burger in Sint-Truiden

 • Je hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie (andere dan België) op 1 augustus 2024
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 augustus 2024
 • Je dient een aanvraag in uiterlijk 31 juli 2024
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op 13 oktober 2024

Meer info over het stemrecht van Unieburgers

Niet-EU-burger in Sint-Truiden

 • Je hebt de nationaliteit van een staat die geen lid is van de Europese Unie op 1 augustus 2024
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op 1 augustus 2024
 • Je hebt de laatste 5 jaar ononderbroken in België gewoond en je hebt een wettelijke verblijfstitel die dat bewijst op het moment van indiening van de aanvraag
 • Je dient een aanvraag in uiterlijk 31 juli 2024
 • Je hebt verklaard dat je de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven (opgenomen in aanvraagformulier)
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op 13 oktober 2024

Meer info over het stemrecht van Unieburgers

Naar top