Kennisgeving ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER.  Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13/07/2021. 

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER zal lopen van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021. Je kan het volledige document onderaan deze pagina bekijken.
 

Opmerkingen van het publiek op deze kennisgeving/ontwerp-MER

De bevolking kan tot en met 29 augustus 2021 opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0272
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het stadskantoor.