Jobbonus

Verdien je als werknemer of grensarbeider minder dan 2.500 euro bruto per maand? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een jobbonus. Met die bonus wil de Vlaamse Regering werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie minder verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven. Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers kunnen in aanmerking komen. Deeltijdse werknemers zullen een jobbonus ontvangen die in verhouding staat tot hun deeltijdse prestaties.

De jobbonus kan oplopen tot 600 euro per jaar. In 2022 wordt er 100 euro bij het bedrag van de jobbonus geteld. Dit is een eenmalige verhoging die zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers geldt.

Wil je als werknemer of zelfstandige in bijberoep met een brutomaandloon van minder dan 2.500 euro de stap naar voltijds ondernemerschap zetten? Dan kom je mogelijk ook in aanmerking voor de jobbonus plus.

Om de jobbonus te ontvangen, moeten personen die hier recht op hebben hun rekeningnummer registreren via www.burgerprofiel.be. Wie in aanmerking komt, ontvangt een brief van de Vlaamse overheid.

Vragen of op zoek naar info? Lees meer over de jobbonus op www.vlaanderen.be/jobbonus of bel het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid 0800-61106. Het gratis nummer is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Naar top