JIP

Jongeren informatie punt (JIP) is een plaats waar jonge mensen heel gemakkelijk met hun vragen terecht kunnen. Het biedt kwaliteit. Deze gelden zowel voor de inhoud van de informatie als voor de wijze waarop de jongeren geholpen worden.
Het JIP verzamelt heel wat informatie over uiteenlopende onderwerpen: vrije tijd, wonen, rechten & plichten, sociale zekerheid, school, gezondheid, relaties, werk, sociale en maatschappelijke thema’s; kortom over alles wat in de leefwereld van jonge mensen belangrijk kan zijn.
Het JIP is er voor allerhande vragen!

Jongeren zitten in een levensfase waar een beslissing veel invloed kan hebben op hun verdere leven. Geïnformeerd zijn over verschillende alternatieven, vergemakkelijkt een goede keuze. Wij willen jongeren helpen in het zoeken naar een antwoord en wegwijs maken in het doolhof aan informatie. Op het JIP kunnen jongeren terecht voor een gesprek met de jip-medewerker. Wij maken daar graag tijd voor vrij.

Het JIP is gehuisvest bij de dienst Jeugd.

Aanbod:
Vorming
voor vierdejaarsleerlingen van het middelbaar onderwijs  waar we het JIP en JAC toelichten aan de hand van een interactief spel. Opzet is hen informatie aan te reiken over allerhande dingen waarmee ze vroeg of laat in aanraking komen in hun groei naar volwassenheid en hen ook te laten zien waar ze deze informatie kunnen vinden.

Het opzet is eveneens de drempel naar bereikbare, correcte en op maat geschreven informatie voor jongeren te verlagen. Dit moet de toegankelijkheid van de dienstverlening door het JIP en JAC bevorderen.

Postkaarten
Op deze postkaarten staan leuke boodschappen die jongeren aanspreken en die ze bij gelegenheden effectief kunnen gebruiken. Op de achterzijde van de postkaarten wordt verwezen naar beide informatiediensten. Je kan je postkaarten gratis aanvragen bij de jeugddienst of terugvinden in de JIP-zuilen!

Iinfokaart ‘nooduitgang’ 
Deze infokaart is te verkrijgen bij alle mogelijke lokale en bovenlokale jeugdwelzijnsinstellingen, jongerenontmoetingsplaatsen en stedelijke diensten. Jongeren tussen 15 en 20 jaar worden wegwijs gemaakt in het bestaande hulpverlenings- en informatieaanbod.

Via de website van de jongerengids kan je ook diverse folders bestellen.