Jeugdraad

De jeugdraad is een adviesorgaan dat over alle jeugdmateries advies naar het stadsbestuur kan uitbrengen. Toch doet de jeugdraad veel meer dan enkel adviezen uitbrengen. Tijdens vergaderingen van de jeugdraad worden meningen uitgewisseld en visies gevormd. Er wordt niet enkel gedacht, maar ook gedaan: de jeugdraad organiseert activiteiten waaraan volgens hen nood is voor de jeugd. Tot slot brengt de jeugdraad een samenwerking tot stand tussen verschillende jeugdwerkinitiatieven enerzijds en organisaties die met jeugd werken anderzijds.

Door lid te zijn van de jeugdraad kan je verwoorden wat jij of je vereniging belangrijk vindt én bepaal jij mee welke prioriteiten er gelegd worden in het gemeentelijk jeugd(werk)beleid. Het is een zeer geschikte manier om samen met leeftijdsgenoten te werken rond een eigen toekomst en mee te helpen aan de realisatie ervan.

Contactpersonen:
Voorzitter jeugdraad:
Floor Daniëls

Kaur Mehak
Schuermans Stijn
Claus Sander
D'Hollander Nick
Brugmans Simon
Hahn Arthur
Lammens Michiel
Pirard Maxime
Malfait Aimé
Vanmechelen Jorick

De jeugdraad vergadert maandelijks op de tweede zaterdag van de maand van 19u tot 21u. 

BijlageGrootte
Microsoft Office document icon Statuten Jeugdraad Sint-Truiden42.5 KB
Afbeelding Logo Jeugdraad Sint-Truiden