Jeugdraad

De jeugdraad is een adviesorgaan dat over alle jeugdmateries advies naar het stadsbestuur kan uitbrengen. Toch doet de jeugdraad veel meer dan enkel adviezen uitbrengen. Tijdens vergaderingen van de jeugdraad worden meningen uitgewisseld en visies gevormd. Er wordt niet enkel gedacht, maar ook gedaan: de jeugdraad organiseert activiteiten waaraan volgens hen nood is voor de jeugd. Tot slot brengt de jeugdraad een samenwerking tot stand tussen verschillende jeugdwerkinitiatieven enerzijds en organisaties die met jeugd werken anderzijds.

Door lid te zijn van de jeugdraad kan je verwoorden wat jij of je vereniging belangrijk vindt én bepaal jij mee welke prioriteiten er gelegd worden in het gemeentelijk jeugd(werk)beleid. Het is een zeer geschikte manier om samen met leeftijdsgenoten te werken rond een eigen toekomst en mee te helpen aan de realisatie ervan.

Contactpersonen:
Voorzitter jeugdraad:
Mohamed Bouzouf - mo-bouzouf@hotmail.com

Booten Matthias: Ondervoorzitter
Schuermans Stijn: Penningmeester
Claus Sander: secretaris
D'Hollander Nick: event ambassadeur
Huybrechts Jonas: event ambassadeur
Booten Matthias: ondervoorzitter
Ausloos Matthias: PR manager
Dedry Tom: Sociale media                                  
D'Hollander Nick: event ambassadeur
Huybrechts Jonas: event ambassadeur
Booten Matthias: ondervoorzitter
Ausloos Matthias: PR manager
Dedry Tom: Sociale media

 

Afbeelding Logo Jeugdraad Sint-Truiden