Inzage kiezerslijst

Vanaf maandag 2 september tot en met dinsdag 1 oktober 2024 (d.i. de twaalfde dag vóór de verkiezing) kan je in het stadskantoor terecht om na te gaan of je zelf op de kiezerslijst staat, en of je er met een juiste vermelding op staat. 

Ieder die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult kan, in de kieskring  waarin de stad ligt, én waar hij/zij op de kiezerslijst is ingeschreven, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen tot en met 1 oktober 2024 (d.i. de twaalfde dag vóór de verkiezing).

Naar top