Inschrijvingsformulier secretariaatsverantwoordelijke

Duid hier aan voor welke periode je je wenst kandidaat te stellen.
Vul hier je rekeningnummer in.
Voeg hier een kopie toe van je elektronische identiteitskaart (voor- en achterzijde).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Beschikken over een rijbewijs B is een vereiste voor deze studentenjob. Voeg hier een kopie toe van je rijbewijs B.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier een kopie van je attest EHBO toe (uitgereikt door het Rode Kruis of aantoonbaar binnen de studieopleiding)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Een opleiding secretariaat, handel, economie boekhouding, wetenschappen, moderne talen,.. is een meerwaarde. Voeg hier een diploma of attest van deze opleiding toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier het uittreksel uit het strafregister, model 2 toe. Opgelet; vraag dit document tijdig aan.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier het 'attest bewijs deelname school' toe. Het attest is te verkrijgen bij je school of onderwijsinstelling.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Voeg hier een recent uittreksel van de website 'student@work' toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.