Inschrijvingsformulier hulpanimator

Vul hier in voor welke werking je je kandidaat wil stellen: vakantiewerking Jeugd, Sport en Spel of de speelpleinwerkingen
Duid hier aan voor welke periode je je wenst kandidaat te stellen.
Vul hier je rekeningnummer in.
Voeg hier een kopie toe van je elektronische identiteitskaart (voor- en achterzijde).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier een kopie toe van je attest EHBO (uitgereikt door het Rode Kruis of aantoonbaar binnen de studieopleiding).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier een attest toe dat aangeeft dat je ingeschreven bent voor de cursus animator in het jeugdwerk. Dit is geen verplichting!
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier een attest toe van de cursus animator in het jeugdwerk of een bewijs dat je minstens 1 jaar actief bent als verantwoordelijke in het jeugdwerk (indien dit niet je eerste tewerkstelling is als jobstudent bij de stad Sint-Truiden).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier het uittreksel uit het strafregister, model 2 toe. Opgelet; vraag dit document tijdig aan.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier het 'attest bewijs deelname school' toe. Het attest is te verkrijgen bij je school of onderwijsinstelling.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.