Inschrijvingsformulier animator

Duid hier aan voor welke periode je je kandidaat wenst te stellen.
Vul hier je rekeningnummer in.
Voeg hier een kopie toe van je elektronische identiteitskaart (voor- en achterzijde).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier een kopie toe van je attest EHBO (uitgereikt door het Rode Kruis of aantoonbaar binnen de studieopleiding).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier een attest toe waarop aangegeven is dat je minstens 1 jaar actief bent als verantwoordelijke of als leid(st)er bij een lokale jeugdvereniging of een attest animator in het jeugdwerk of een attest dat aantoont dat je minstens 1 positieve evaluatie als animator of hulpanimator hebt bij de dienst Jeugd.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier het uittreksel uit het strafregister, model 2 toe. Opgelet; vraag dit document tijdig aan.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Voeg hier het 'attest bewijs deelname school' toe. Het attest is te verkrijgen bij je school of onderwijsinstelling.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Voeg hier een recent uittreksel van de website 'student@work' toe.