Inname openbaar domein (straat of stoep afsluiten)

Wanneer je een gedeelte van het openbaar domein wenst in te nemen, dat hinder voor het verkeer oplevert (straat afsluiten, stoep of fietspad innemen), dan moet je een aanvraag indienen voor de inname van dit openbaar domein.

Onder het openbaar domein wordt verstaan: de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Deze ruimte valt in de meeste gevallen onder het beheer van de gemeente, maar in bepaalde gevallen ook door het provinciebestuur of de Vlaamse Overheid.

In welke gevallen moet je een aanvraag indienen voor het innemen van het openbaar domein?

  • voor een verhuis (verhuiswagen, verhuislift, bepaalde personenauto's,...);
  • voor een levering van goederen (meubels, grote huishoudtoestellen,...);
  • voor de uitvoering van werken;
  • voor een werfinrichting (werfkeet, container, kraan, werfvoertuigen,... ) voor grotere werken

Hoeveel moet ik betalen?

Een overzicht van de kosten vind je hier.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de vergunning minstens 3 weken vooraf aan in het Politiehuis Sint-Truiden, of je richt een brief aan het college van burgemeester en schepenen.
 

Na een gunstig advies van de politie, wordt je aanvraag overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring. Na een gunstig besluit van het college van burgemeester en schepenen, kunnen particulieren de signalisatieborden afhalen bij de uitleendienst. Aannemers moeten zelf voor de signalisatieborden zorgen. Deze borden moeten steeds geplaatst te worden conform de voorwaarden van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.