Inname openbaar domein (parkeerverbod)

Wanneer je een gedeelte van het openbaar domein wenst in te nemen (enkele parkeerplaatsen of een gedeelte van de straat) die voor het verkeer weinig of geen hinder opleveren, dan moet je een aanvraag indienen voor de inname van dit openbaar domein.

Onder het openbaar domein wordt verstaan: de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Deze ruimte valt in de meeste gevallen onder het beheer van de gemeente, maar in bepaalde gevallen ook door het provinciebestuur of de Vlaamse Overheid.

In welke gevallen moet je een aanvraag indienen voor het innemen van het openbaar domein?

  • voor een verhuis (verhuiswagen, verhuislift, bepaalde personenauto's,...);
  • voor een levering van goederen (meubels, grote huishoudtoestellen,...);
  • voor de uitvoering van werken;
  • voor een werfinrichting (werfkeet, container, kraan, werfvoertuigen,... ) voor grotere werken

Hoeveel moet ik betalen?
Een overzicht van de kosten vind je hier.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de vergunning minstens 1 week vooraf aan in het politiehuis Sint-Truiden.

Na een gunstig advies van de politie kunnen particulieren de signalisatieborden afhalen bij de uitleendienst. Aannemers moeten zelf voor de signalisatieborden zorgen. De borden moeten steeds geplaatst worden conform de voorwaarden van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

De kosten voor de inname worden rechtstreeks gefactureerd.