Informatiemap

Er is heel wat informatie beschikbaar voor personen op de vlucht uit Oekraïne en Truiense gastgezinnen. Onderaan deze pagina vind je heel wat nuttige documenten zoals de onthaalbrochure met basisinformatie over administratieve procedures, folders van overheidsinstanties en hulporganisaties die voor jullie klaar staan.

Daarnaast heeft het Agentschap Integratie en Inburgering op woensdag 6 april 2022 de app ‘Crisis Information Translated’ (CIT). gelanceerd. Die app geeft op een handige en laagdrempelige manier belangrijke informatie over onder meer verblijfsmogelijkheden, onderwijs en werk in het Oekraïens, Nederlands, Engels, Frans en Russisch. De informatie in de app komt uit de brochure ‘Welkom in Vlaanderen’. De laatste versie van deze brochure vind je onderaan deze pagina.
De info richt zich in de eerste plaats tot vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook voor hulp- en dienstverleners en gastgezinnen kan het een nuttig hulpmiddel zijn. Iedereen die een smartphone of tablet heeft, kan hem gratis downloaden.

Meer info? Bel ons ContactCenter op 011 70 14 14 of mail naar info.oekraine@sint-truiden.be.

 

*In de kijker*

Geldigheid Oekraïense rijbewijzen op Europees grondgebied

Op 18 juli hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie beslist dat Oekraïense ontheemden hun rijbewijs na 180 dagen niet langer hoeven in te ruilen. De regeling treedt woensdag 27 juli in werking. 
Een door Oekraïne afgeleverd geldig rijbewijs wordt voortaan erkend op het grondgebied van de Europese Unie voor de hele duur van het tijdelijk verblijf. 
Er zijn ook maatregelen voorzien voor de verlenging van de geldigheid en in geval van verlies of diefstal van het rijbewijs.
Meer informatie hierover vindt u hier.

Deze maatregel werd nog niet opgenomen in de algemene onthaalbrochure van het lokaal bestuur. Er komt weldra een geüpdatete versie van deze brochure.