Impulssubsidies voor erkende sportverenigingen

Het doel van dit impulsbeleid is ervoor zorgen dat de jeugdwerking van de sportclubs kan verbeterd worden. Er wordt dan ook financiële ondersteuning voorzien voor het verhogen van de kwaliteit van de werking van de jeugdsportbegeleiders (o.a. het volgen van opleidingen).

De maatregelen zijn niet bedoeld om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding en van de jeugdsport als dusdanig te verbeteren. Infrastructurele aangelegenheden en materiaalaankopen of –herstellingen zijn dus niet toegelaten.

Hoe aanvragen?

Dien je subsidieaanvraag in bij de sportdienst op de daartoe bestemde formulieren en zorg ervoor dat het voorzien is van alle gevraagde en ondertekende documenten en bijlagen, zoals uitgelegd in het reglement. Je dient het subsidiedossier in vóór 1 augustus van het budgetjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

De sportdienst kan de juistheid van de gegevens nagaan. Een ambtenaar van de sportdienst kan een controle uitoefenen bij de sportvereniging over de verstrekte gegevens.

BijlageGrootte
PDF icon Subsidiereglement impulssubsidies voor erkende sportverenigingen147.19 KB
Office spreadsheet icon Aanvraagformulier impulssubsidie45.5 KB