Identiteitskaart gestolen of verloren in het buitenland?

Als je jouw Belgische identiteitskaart verloren hebt, bel je onmiddellijk naar DOCSTOP op het nummer 00800 2123 21 23. om jouw kaart te laten blokkeren. Vanuit het buitenland vervang je het kengetal ‘00’ door het buitenlands kengetal. Als je dit nummer niet kan bereiken, bel je naar het nummer +32 2 518 2123.

Dit doe je ook bij diefstal van jouw kaart.

DOCSTOP is een gratis dienst voor Belgische identiteitsdocumenten, 24 uur op 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar.

Bij diefstal van jouw kaart doe je hiervan onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. Je vraagt het proces-verbaal (PV) te ontvangen ter bevestiging van de diefstal. Contacteer vervolgens de Belgische ambassade of het consulaat in het land van bestemming.

Bij verlies van jouw identiteitskaart doe je aangifte bij de Belgische ambassade of het consulaat in het land van bestemming.

Als je een reispaspoort nodig hebt om naar België of uw land van verblijf terug te keren, contacteer dan de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in het land waar je je bevindt.

Is er geen Belgische ambassade, dan mag je je wenden tot een ambassade of consulaat van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Contacteer ook jouw luchtvaartmaatschappij zodat je weet welke regels je moet volgen inzake de aanvaarding van nooddocumenten.

Meer informatie vind je op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Wat meebrengen naar de Belgische ambassade of het consulaat?

  • Proces-verbaal van de aangifte bij de plaatselijke politie
  • 3 recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto’s in kleur die voldoen aan de voorwaarden van de fotomatrix (Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Opgelet! Procedure verloopt sneller als je volgende informatie kan geven:

  • fotokopie of nummer van jouw reisdocumenten
  • jouw Rijksregisternummer

Hoe aanvragen?

Als je terug in België bent, vraag je persoonlijk met jouw vervangend identiteitsdocument van de ambassade en de PV van politie (bij diefstal) een nieuwe identiteitskaart aan bij de dienst bevolking.

Hoe kaart aanvragen, wat meenemen bij aanvragen en afhalen?
Zelfde procedure elektronische identiteitskaart