Identiteitskaart gestolen of verloren in het buitenland?

Bij verlies of diefstal van jouw identiteitskaart in het buitenland doe je hiervan aangifte bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. Je vraagt een kopie van het proces-verbaal.

Contacteer daarna de ambassade of het consulaat  om een vervangend identiteitsdocument te ontvangen. Is er geen Belgische ambassade, dan mag je een ambassade of consulaat van een land contacteren, dat lid is van de Europese Unie.

Opgelet!

  • Je doet aangifte van jouw verloren, gestolen of vernietigde kaart bij DOCSTOPwaardoor jouw kaart geseind wordt. Telefoonnummer: 0032 2 518 21 23
  • Contacteer ook jouw luchtvaartmaatschappij zodat je weet welke regels je moet volgen inzake de aanvaarding van nooddocumenten.

Wat meebrengen naar de Belgische ambassade of het consulaat?

  • Proces-verbaal van de aangifte bij de plaatselijke politie
  • 3 recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto’s in kleur die voldoen aan de voorwaarden van de fotomatrix (Opgelet! Geen tanden bloot en niet lachen)

Opgelet! Procedure verloopt sneller als je volgende informatie kan geven:

  • fotokopie of nummer van jouw reisdocumenten
  • jouw Rijksregisternummer

Hoe aanvragen?

Als je terug in België bent, doe je tijdens de openingsuren van de dienst bevolking persoonlijk aangifte van het verlies of diefstal van jouw identiteitskaart. Vergeet jouw vervangend identiteitsdocument van de ambassade niet mee te nemen! 

Opgelet: Buiten de openingsuren van de dienst bevolking doe je aangifte bij de lokale politie.

Je ontvangt een attest van verlies of diefstal van jouw kaart in afwachting van een nieuwe kaart. Je gaat met dit attest en met jouw vervangend identiteitsdocument van de ambassade persoonlijk naar de dienst bevolking.

Hoe kaart aanvragen, wat meenemen bij aanvragen en afhalen?
Zelfde procedure elektronische identiteitskaart