Identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar

Let op! Coronamaatregelen!

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is het loket Vreemdelingen enkel geopend voor dringende aanvragen van een identiteitsbewijs voor kinderen.

Enkel indien noodzakelijk kan je hiervoor een afspraak maken via het ContactCenter op 011 70 14 14 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 16 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur uitgezonderd feestdagen).

Het identiteitsbewijs is een geldig reisdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar, die in de bevolkingsregisters van Sint-Truiden zijn ingeschreven. Jouw kind moet dit identiteitsbewijs samen met een paspoort op zak hebben wanneer het reist naar een EU-land.

Reist jouw kind naar een niet EU-land, contacteer dan de ambassade van het land van herkomst.

Het identiteitsbewijs vermeldt:

 • de identiteitsgegevens van jouw kind
 • de afstamming
 • naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood

Voor wie?
Niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar

Geldigheid?
Maximaal 2 jaar

Opgelet! De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) niet overschrijden

Het identiteitsbewijs vervalt

 • na verloop van de geldigheidsduur
 • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
 • vanaf 12 jaar

Hoe aanvragen?

Je vraagt als vader/moeder/voogd met ouderlijk gezag zelf het identiteitsbewijs aan bij de dienst vreemdelingen. Jouw kind wordt dus niet opgeroepen, omdat het bezit van deze kaart geen verplichting is.

Wat moet je doen?
Je begeeft je samen met jouw kind naar de dienst bevolking, zodat het kind met haar/zijn pasfoto kan vergeleken worden. Je kan geen volmacht geven aan een derde. Onze medewerker overhandigt je het identiteitsbewijs onmiddellijk.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto in kleur die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • Vorig identiteitsbewijs/attest van verlies of diefstal van jouw kind
 • Verblijfskaart aanvragende ouder
 • Gegevens contactpersoon voor noodgevallen