Huwelijksakte

Een huwelijksakte is een authentieke akte, die alle gegevens omtrent het huwelijk van een persoon bevat.

De ambtenaar burgerlijke stand stelt de huwelijksakte op na het voltrekken van jouw huwelijk. Je kan enkel een afschrift of uittreksel van een huwelijksakte aanvragen van een huwelijk, dat in Sint-Truiden voltrokken werden.

Van iedere akte van de burgerlijke stand, die in Sint-Truiden opgemaakt werd, kan je uittreksels bekomen.

Voor wie?
Personen gehuwd in Sint-Truiden

Door wie aan te vragen?

  • Jijzelf, jouw echtgeno(o)t(e), jouw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders), jouw wettelijke vertegenwoordiger, jouw erfgenamen, hun advocaat, hun notaris en openbare overheden
  • Andere personen na toelating van de familierechtbank Hasselt (voor akten jonger dan 100 jaar)

Waar aanvragen?

  • Dienst burgerlijke stand Sint-Truiden. Opgelet: akten ouder dan 100 jaar vind je in het stadsarchief.

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

  • Online aanvragen via de knope 'huwelijksakte online aanvragen'. De geprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig vinnen de Europese Unie en enkel voor de opgegeven reden. Als je zelf de aanvraag doet met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document in de meeste gevallen binnen de 5 werkdagen onmiddellijk in jouw mailbox. Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document binnen de 5 werkdagen. Als je het document nodig hebt voor het buitenland, ontvang je het document per post binnen de 8 werkdagen.
  • Persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand. Je mag volmacht geven aan een andere persoon door het formulier hieronder te downloaden.

Opgelet: Je kan een internationaal meertalig uittreksel van de huwelijksakte aanvragen door het aanvraagformulier hieronder te downloaden.

Wat meebrengen bij aanvraag bij de dienst burgerlijke stand?

  • Identiteitsbewijs
  • Volmachtformulier indien je een afschrift of uittreksel met afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, jouw echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind) + aanvraagformulier + kopie identiteitsbewijs
  • Toestemming familierechtbank Hasselt  voor opvraging afschrift of uittreksels met afstamming jonger dan 100 jaar
BijlageGrootte
PDF icon Aanvraagformulier afschrift-uittreksel-akten177.6 KB
PDF icon Volmachtenformulier burgerlijke stand150.06 KB