Humanitair reispaspoort

Het kan gebeuren dat je om humanitaire redenen heel dringend naar het buitenland moet reizen. Als je niet beschikt over een geldig reisdocument en geen reispaspoort kan aanvragen via de spoedprocedure, dan kan het voorlopig reispaspoort een oplossing zijn.

Wat is humanitair?

  • Onvoorzien overlijden, ernstig ongeval of hospitalisatie van bloedverwant 1e graad (vader/moeder/kind)

Voor wie?
Belgen ingeschreven in een Belgische gemeente.

Let op! Belgen, ingeschreven in bevolkingsregisters van een consulaire post, contacteren hun consulaire post

Voorwaarden?
We verwijzen je naar de goed gedocumenteerde website van FOD Buitenlandse Zaken.

Hoe aanvragen?

Telefonisch bij FOD Buitenlandse Zaken op het nummer 02 501 81 11

Enkel op zaterdag, zondag en Belgische nationale feestdagen tussen 8u30 en 20u