Humanitair reispaspoort

Let op! Coronamaatregelen!

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden. Volg steeds de maatregelen die van toepassing zijn in het land van bestemming en de maatregelen bij je terugkeer naar België. 

Het kan gebeuren dat je om humanitaire redenen heel dringend naar het buitenland moet reizen. 

Je kan op een weekdag een reispaspoort aanvragen via de spoedprocedure of via de superspoedprocedure.

Als je niet beschikt over een geldig reisdocument en geen reispaspoort kan aanvragen via de (super)spoedprocedure, dan kan in het weekend en op wettelijke feestdagen in België het voorlopig reispaspoort een oplossing zijn.

Wat is humanitair?

  • Overlijden, ernstig ongeval of hospitalisatie van bloedverwant 1e graad (vader/moeder/kind/echtgenoot/partner)

Voor wie?
Belgen ingeschreven in Sint-Truiden.

Let op! Belgen, ingeschreven in bevolkingsregisters van een consulaire post, contacteren hun consulaire post
 

Geldigheidsduur?
Aflevering binnen 1 dag met beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming

Opgelet! Voor sommige landen is een visum vereist of wordt een voorlopig reispaspoort niet aanvaard. Best vraag je advies aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden?
We verwijzen je naar de goed gedocumenteerde website van FOD Buitenlandse Zaken.

Opgelet! Je zal FOD Buitenlandse Zaken een document (officiële akte, attest ziekenhuis, attest verzekeringsinstelling, …) dienen te bezorgen waaruit blijkt dat de aanvraag van een voorlopig reispaspoort noodzakelijk is. Dat document moet opgesteld of vertaald zijn in het Nederlands, Frans, Engels, Duits of Spaans.

Hoe aanvragen?

Telefonisch bij de wachtdienst dienst Paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken op het nummer 02 501 81 11

Enkel op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen in België tussen 8u30 en 19u45u