Huisvuilzakken

Waar en wanneer kan ik terecht voor de huisvuilzakken?
Elk gezin dat in Sint-Truiden op 1 januari 2019 gedomicilieerd is, ontvangt in de loop van 2019 een aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van het afval.

Het bedrag is afhankelijk van de grootte van je gezin op 1 januari 2019.

Bordeaux huisvuilzakken
In ruil voor je jaarlijkse bijdrage heb je recht op een hoeveelheid huisvuilzakken, in functie van de grootte van je gezin.

 • gezin van 1 persoon: 2 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken
 • gezin van 2 personen: 2 rollen grote bordeaux huisvuilzakken
 • gezin van 3 personen: 2 rollen grote bordeaux huisvuilzakken en 1 rol kleine bordeaux huisvuilzakken
 • gezin van 4 personen of meer: 3 rollen grote bordeaux huisvuilzakken

 

Heb je liever grote in plaats van kleine zakken of omgekeerd? Dat kan, 1 rol grote zakken kan je omruilen voor 2 rollen kleine zakken of omgekeerd. Vraag ernaar bij de afhaling.
Gezinnen met een kind/kinderen jonger dan 3 jaar krijgen van het stadsbestuur 1 gratis rol grote bordeaux huisvuilzakken per kind per jaar. Deze zakken kan je ineens meenemen wanneer je naar je plaatselijke handelaar gaat voor je tegoedzakken. Je hoeft hier geen attest voor bij te hebben, dit staat automatisch in het systeem.

Waar en wanneer afhalen?
Je kan je tegoedzakken afhalen bij de plaatselijke handelaars vanaf 11 februari 2019.  Je mag zelf kiezen op welke locatie je je zakken gaat afhalen.  Je kan dan ook een GFT-sticker voor 2019 kopen.  De GFT-sticker kost 40 euro voor een grote container en 15 euro voor een kleine container.  Ook handelaars kunnen vanaf dit jaar een sticker kopen. Heb je nog geen GFT-container, vraag er dan één aan bij het stadsloket in het stadskantoor.  Betalen kan bij voorkeur met de bankkaart, in uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Je kan de zakken ook afhalen bij een aantal lokale handelaars:

 • Aveve Brustem, Vliegveldlaan 50
 • ’t Bergske, Luikersteenweg 542
 • Bruno Service Station Brustem, Luikersteenweg 235
 • Bruno Service Station Sint-Truiden, Naamsesteenweg 249
 • Dagblandhandel Monica, Diesterstraat 40
 • Dagblandhandel Elly en Mario, Tiensesteenweg 313
 • Doe Het Zelf Discount, Montenakenweg 46
 • Eurospar Zepperen, Eynestraat 85 bus 001
 • Spar Express Pascy, Hasseltsesteenweg 347
 • Superette Roba, Bornstraat 53

 

Wat meebrengen?
Zorg ervoor dat je je elektronische identiteitskaart meeneemt.  Deze heb je nodig om je te registreren. Wie zijn identiteitskaart niet bijheeft, kan zijn vuilzakken niet meenemen en ook geen sticker kopen! Mensen die voor hun buren, ouders, … zakken willen meenemen of GFT-stickers willen kopen, mogen dat, maar moeten de bijhorende identiteitskaarten meenemen.

Opgelet
Mensen die pas na 1 januari 2019 in onze stad zijn komen wonen, krijgen geen tegoedzakken. Zij krijgen dit jaar ook geen factuur van Limburg.net.

Tegemoetkoming
Incontinente personen, stomapatiënten en personen met een buikdialyse (peritoneale dialysebehandeling thuis) hebben eenmaal per jaar recht op een sociale tegemoetkoming onder de vorm van 3 rollen grote bordeaux vuilzakken.  Deze kan je enkel afhalen bij het stadsloket in het stadskantoor, Kazernestraat 13. Vergeet niet om een doktersattest mee te brengen.

Onthaalouders en kinderdagverblijven, die officieel erkend zijn door Kind en Gezin, hebben eenmaal per jaar recht op 5 rollen grote bordeaux vuilzakken, enkel af te halen bij het stadsloket na voorlegging van een bewijs dat ze officieel erkend zijn door Kind en Gezin.

Alleenstaanden en éénoudergezinnen krijgen van het stadsbestuur een tegemoetkoming in de vorm van een Shop & The City-cheque ter waarde van 25 euro. Deze cheque kan je in het najaar afhalen.  Over hoe en waar je dat kan doen, brengen we je tijdig op de hoogte.

Gezinnen waarvan een persoon recht heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, krijgen een vermindering van hun jaarlijkse afvalfactuur van 40 euro.