Huisnummer wijzigen of aanvragen

Bij de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning kan het zijn dat je een nieuw huisnummer of busnummer nodig hebt. De dienst ruimtelijke ordening zorgt ervoor dat je een officieel document verkrijgt met de nieuwe nummer.
Enkel de stad is bevoegd om een huisnummer toe te kennen.

De huisnummerplaatjes kan je gratis afhalen bij het Eerstelijnsloket Omgevingsvergunningen in het stadskantoor en moet je op een goed zichtbare plaats aanbrengen.