Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Artikel 38 en 74 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement moet vaststellen.

Hieronder vind je het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd tijdens de zitting van 30 september 2019.