Huis van de Wereld

Het Huis van de Wereld in Sint-Truiden huisvest zes stedelijke en provinciale diensten die actief zijn op het vlak van inburgering, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. In het Huis van de Wereld vind je de stedelijke diensten integratie, mondiaal, preventie en flankerend onderwijsbeleid, het Onthaalbureau Inburgering Limburg, het Huis van het Nederlands Limburg.

Huis van het Nederlands Limburg 
Iedereen die voldaan heeft aan de voltijdse leerplicht kan terecht bij het Huis van het Nederlands. Je kan Nederlands leren omwille van sociale, professionele of educatieve redenen. Om je kinderen te kunnen helpen met hun huiswerk, om een babbeltje te doen met de buren maar ook om gemakkelijker werk te vinden of om verder te studeren.

Meer informatie over het Huis van het Nederlands vind je hier.

Onthaalbureau Inburgering Limburg 
In Vlaanderen wonen mensen die afkomstig zijn uit alle hoeken van de wereld. De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat die nieuwe burgers volop kunnen deelnemen aan de samenleving. Inburgering kan hen helpen hun rol op te nemen als burger, ouder, werknemer, ondernemer, student, lid van een vereniging, etc. 

Onthaalbureau Inburgering Limburg organiseert het Vlaamse inburgeringsbeleid in de provincie Limburg en werkt hiervoor samen met verschillende partners zoals de gemeenten, integratiediensten, Huis van het Nederlands, de OCMW’s, VDAB, etc.

Meer informatie over het Onthaalbureau Inburgering Limburg vind je hier.

Afbeelding Huis van de Wereld