Hoe kan je je (leegstaande) woning verhuren aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne?

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. We noemen dit de woningkwaliteitsnormen. Deze kwaliteits- en veiligheidsnormen werden vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen.

Heb je een leegstaande woning die niet meer voldoet aan de geldende woningkwaliteitsnormen? Dankzij een tijdelijke versoepeling van de normen kan deze woning toch worden verhuurd of ter beschikking gesteld aan vluchtelingen uit Oekraïne. De duurtijd van deze afwijking is gekoppeld aan het tijdelijk beschermingsstatuut. In principe is dit 1 jaar, maar dit kan verlengd worden naargelang de situatie in Oekraïne.

Onze woningcontroleur Marijke Moesen van Stebo vzw staat je graag bij om na te gaan of je woning voldoet voor verhuring aan Oekraïense vluchtelingen.
Hiervoor maak je een afspraak via marijke.moesen@stebo.be of 089 39 16 50.

Goed om weten: is je woning opgenomen in het leegstandsregister, dan kan je na een bewoning van 6 maanden een schrapping uit het leegstandsregister aanvragen bij de dienst Wonen.

 

Bijzonder huurregime

De rechten en plichten van huurder en verhuurder worden vastgelegd in een huurcontract. De bepalingen in het huurcontract mogen echter niet in strijd zijn met de regelgeving:

Voor huurcontracten die gesloten zijn vanaf 1 januari 2019 voor een huurwoning in Vlaanderen moet je rekening houden met het Vlaams Woninghuurdecreet.

Voor het sluiten van een huurovereenkomst met tijdelijk ontheemden uit Oekraïne is er een bijzonder huurregime uitgewerkt. Het bijzonder huurregime is gericht op kortdurende huur met versoepeling van opzegtermijnen.

Modelcontracten voor dit bijzonder huurregime kan je opvragen bij de stad. Dat kan via info.huisvesting@sint-truiden.be of via 011 70 14 85.

 

Voor al je vragen in verband met woningkwaliteit en verhuren aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne kan je hier terecht: info.huisvesting@sint-truiden.be of 011 70 14 85.

 

Getuigenis

Gnel Matevosyan en Narine Bogusian verhuren hun woning aan Oleksii en Kristina Polishchuk.
Samen met hun zoontjes Matvij en Timopij en de ouders van Kristina, Ihor en Nataliia Kaldarash verblijven ze in hun huurwoning in Sint-Truiden.
Lees hun verhaal hier.