Hinderpremie openbare werken

Ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken waardoor de toegang tot hun vestiging ernstig bemoeilijkt wordt, kunnen onder bepaalde voorwaarden namelijk een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De ondernemingen die in aanmerking komen voor een hinderpremie worden automatisch gecontacteerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Om in kaart te brengen welke ondernemingen in aanmerking komen voor de hinderpremie doet VLAIO een beroep op het GIPOD. Het GIPOD is het digitaal uitwisselingsplatform van de Vlaamse Overheid dat data verzamelt rond nuts- en wegwerkzaamheden en die gegevens standaardiseert en herbruikbaar maakt. Het GIPOD brengt gegevens samen over geplande grondwerken, werken, evenementen en hinder op het openbaar domein.

De voorwaarden in een notendop

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich voornamelijk op de detailhandel ('winkeliers'), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Ondernemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Maximum 9 werknemers in dienst;
 • Vaste openingsuren;
 • Ernstige hinder door wegenwerken:
  • De rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten;
  • De werken hebben een oppervlakte van meer dan 50 m2;
  • De werken duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen.

VLAIO doet voor deze data beroep op de gegevens uit de Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO).

Hoe worden de ondernemingen geselecteerd?

Voor deze selectie doet VLAIO een beroep op het GIPOD. De innames in het GIPOD waarvoor een hinderpremie van toepassing is moeten aan alle volgende criteria voldoen:

 • Het betreft de uitvoering van grondwerken;
 • De werken hebben een oppervlakte van meer dan 50 m2 (= werken categorie 1);
 • De exacte uitvoeringsdatum van de werken is al gekend of de werken zijn in uitvoering;
 • De werken duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen;
 • De rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten.

Alle ondernemingen die zich in de hinderzone bevinden van dit type werken, zullen aan VLAIO overgemaakt worden. Zij bekijken verder wie in aanmerking op basis van de geldende voorwaarden voor ondernemingen en schrijven deze aan.

Bijkomende info over de voorwaarden, het bedrag, de aanvraagprocedure en de vervolgstappen vind je terug op de website van VLAIO: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie

Naar top