Hevige regenval in Sint-Truiden in juli 2021 is erkend als ramp

vrijdag 7 januari 2022

Bij besluit van 21 december 2021 erkende de Vlaamse regering de hevige regenval van 14 tot en met 16 juli 2021 als ramp. Getroffenen kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Getroffen particulieren en ondernemers, waaronder land- en tuinbouwers, uit Sint-Truiden komen nu in aanmerking voor een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid. Nog tot 31 maart 2022 kunnen ze een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds. 

Vorig jaar werd Sint-Truiden geconfronteerd met hevig noodweer. Heel wat particulieren en ondernemers ondervonden hierdoor schade. Zij kunnen nu een schadeaanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Op die manier kunnen ze aanspraak maken op een gedeeltelijke tussenkomst van de Vlaamse overheid.

Meer informatie over de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure kan worden geraadpleegd op de pagina van het Vlaams Rampenfonds (https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/wateroverlast-midden-juli-2021). Voor bijkomende inlichtingen kan je altijd terecht bij de dienst Lokale economie via info.economie@sint-truiden.be of telefonisch via 011 70 18 28. 

regenval