Het Sociaal Huis helpt je op weg!

donderdag 17 september 2020

Door de coronacrisis hebben heel wat mensen het moeilijk. Ook het OCMW kreeg daardoor de voorbije maanden meer steunvragen dan gewoonlijk. De stad neemt daarom extra maatregelen om de kwetsbaarste mensen uit onze samenleving nog beter te ondersteunen in deze moeilijke periode.

Sint-Truiden ontvangt vanuit de Federale overheid een bijkomende subsidie van 214.879 euro voor extra ondersteuning van de gebruikers van het OCMW. Met dit geld zal het lokaal bestuur in eerste instantie een aantal extra acties opzetten in het kader van kinderarmoede. Naast een verhoging van de septembertoelagen met 50%, wordt ook de doelgroep die in aanmerking komt voor kledinggeld fors uitgebreid. Daarnaast zullen alle gezinnen, die vandaag recht hebben op een energietoelage, een eenmalige premie ontvangen van 250 euro ter versterking van hun gezinsbudget. Deze toekenning zal automatisch gebeuren en hiervoor moet dus geen aparte aanvraag worden ingediend.

Septembertoelage
Het bedrag van de septembertoelage voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt voor een kleuter 40 euro, voor een leerling lager onderwijs 75 euro en voor een leerling secundair onderwijs 150 euro.
De septembertoelage kan aangevraagd worden voor kinderen tot en met 18 jaar. Voor het schooljaar 2020-2021 kan je deze toelage aanvragen tot 15 december 2020.

Consumptiebon
Sint-Truiden ontvangt daarnaast via het Vlaams Noodfonds een extra budget van 191.557,39 euro. Met deze middelen ontvangen binnenkort alle inwoners op het grondgebied van Sint-Truiden, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, consumptiebonnen.

De consumptiebonnen hebben een waarde van 25 euro per persoon met een maximum van 100 euro per gezin. Inwoners die recht hebben op een consumptiebon, zullen in de loop van de maand oktober hierover individueel worden aangeschreven. Een aparte aanvraag is hiervoor dus niet nodig.

Meer info
OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be

Septembertoelage