Herkrijgen van de Belgische nationaliteit voor volwassenen

Voorwaarden?

  • Meerderjarig zijn
  • Gedurende 12 maanden ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan verklaring tot herkrijging van Belgische nationaliteit
  • Verblijfsrecht van onbeperkte duur op moment van verklaring

Opgelet! Na vervallenverklaring kan je de Belgische nationaliteit enkel herkrijgen via naturalisatie.

Prijs?

 

Hoe?
Gezien de complexe wetgeving vragen we je om onze dienst burgerlijke stand te contacteren, als je in Sint-Truiden verblijft.

Wat moet je doen?
We verwijzen naar de website Kruispunt migratie-integratie

Bijzonderheden?

  • Documenten zijn origineel of voor eensluidend verklaard door de overheid, die de documenten afgeeft en zijn niet ouder dan 6 maanden;
  • Documenten, afgeleverd door buitenlandse overheden, moeten gelegaliseerd en naar het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler.