Herkrijgen van de Belgische nationaliteit voor volwassenen

Voorwaarden?
  • Meerderjarig zijn
  • Gedurende 12 maanden ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan verklaring tot herkrijging van Belgische nationaliteit
  • Verblijfsrecht van onbeperkte duur op moment van verklaring

 

Opgelet! Na vervallenverklaring kan je de Belgische nationaliteit enkel herkrijgen via naturalisatie.

Prijs?

  • Administratie burgerlijke stand Sint-Truiden: 20 euro
  • Identiteitskaart: 21 euro
  • Andere kosten

 

Hoe?
Gezien de complexe wetgeving vragen we je om onze dienst Burgerlijke stand te contacteren, als je in Sint-Truiden verblijft.
Je kan hiervoor persoonlijk een telefonische afspraak maken via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wat moet je doen?
We verwijzen naar de website Kruispunt migratie-integratie

Bijzonderheden?