Herkrijgen van de Belgische nationaliteit voor volwassenen

Voorwaarden?

  • Meerderjarig zijn
  • Gedurende 12 maanden ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan verklaring tot herkrijging van Belgische nationaliteit
  • Verblijfsrecht van onbeperkte duur op moment van verklaring

Opgelet! Na vervallenverklaring kan je de Belgische nationaliteit enkel herkrijgen via naturalisatie.

Prijs?

  • Administratie burgerlijke stand Sint-Truiden: gratis
  • Identiteitskaart: 20 euro
  • Andere kosten

 

Hoe?
Gezien de complexe wetgeving vragen we je om onze dienst burgerlijke stand te contacteren, als je in Sint-Truiden verblijft.

Wat moet je doen?
We verwijzen naar de website Kruispunt migratie-integratie

Bijzonderheden?