Heffing op tweede verblijven

Voor de aanslagjaren 2020 tot 2024 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de tweede verblijven die gelegen zijn op het grondgebied van de stad Sint-Truiden.

Voor wat / voor wie?
Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke woongelegenheid waarvan degene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid op 1 januari van het dienstjaar niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.

Worden niet als tweede verblijf beschouwd:

  • het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroeps- en/of handelsactiviteit;
  • de tenten en woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het aanslagjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden;
  • de onderwijsinrichtingen, studentenhuizen en –kamers, ziekenhuizen, instellingen met een sociaal doel, jeugdherbergen en andere gelijkaardige inrichtingen;
  • woningen gebruikt voor beschermd en/of begeleid wonen
  • de woongelegenheden die in hetzelfde belastingjaar ingekohierd zijn volgens de gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen 

Te betalen bedrag
700 euro per jaar per tweede verblijf

Reglement gepubliceerd op de website van de stad Sint-Truiden op 6 januari 2020.

Hieronder vind je het aangifteformulier op tweede verblijven terug.

BijlageGrootte
Bestand Aangifteformulier tweede verblijven29.33 KB
PDF icon Heffingsreglement op tweede verblijven 2020-2024.pdf101.08 KB