Haspengouw Markt

De Haspengouw Markt vindt iedere zaterdagvoormiddag in het stadscentrum plaats en is één van de grootste markten in de regio. Meer dan 150 marktkramers bieden er een ruim en gevarieerd assortiment aan, van verse producten zoals fruit, groenten en vis, tot textiel en accessoires of speciale producten. De markt vindt plaats op de Grote Markt, het Minderbroedersplein en Diesterstraat (vanaf Abdijstraat) van 8u tot 12u30.

Zelf een vaste standplaats aanvragen?
Wanneer je een standplaats wenst in te nemen op onze markt, dan dien je dit vooraf aan te vragen.
Wil je een vaste standplaats of abonnement? Richt dan je aanvraag per aangetekende brief of door overhandiging van de brief tegen ontvangstbewijs of via e-mail met ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen.
In de kandidatuur moet de aanvrager bewijzen dat voldaan werd aan de wettelijke en reglementaire voorschriften. De aanvraag bevat minstens volgende gegevens en documenten:

  • naam en adres van de aanvrager en/of van de firma;
  • aard van de aangeboden producten;
  • het aantal gewenste strekkende meters van de standplaats;
  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de machtiging als werkgever.

 

Wil je een losse standplaats op de Haspengouw Markt?
De plaatsmeester kent de losse standplaatsen toe tijdens de markt zelf, om 8u bij loting, aan het stadhuis ter hoogte van het perroen. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats persoonlijk aanwezig zijn.