GROS

De GROS Sint-Truiden bundelt een aantal verenigingen die zich toespitsen op de samenwerking met het Zuiden en op de ondersteuning van een aantal ontwikkelingslanden en –regio’s.

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Sint-Truiden is een gemeentelijk adviesorgaan voor Ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidthematiek. De GROS heeft tot doel:

Samen met het stadsbestuur een beleidsvisie te ontwikkelen inzake ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek.

•            Het beleid van het stadsbestuur rond ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen, voor zover dit beleid in overeenstemming is met de visie, opties en standpunten van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking bepaalt vrij, maar in de geest van positieve ingesteldheid, de mate van zijn medewerking aan de uitvoering van dit beleid.

•            Een permanent bewustmakingsbeleid te voeren naar:

overheid, bevolking, leden Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, stedelijke adviesorganen, scholengemeenschappen

•            Steunen van personen, actief in het Zuiden, en van projecten, opgezet via de aangesloten organisaties van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.

•            Steunen van en deelnemen aan activiteiten, opgezet door andere groepen of verenigingen rond Noord-Zuidrelaties, binnen de stad.

•            Coördinatie van de groepen met een werking rond ontwikkelingssamenwerking.

Download hieronder de lijst met aangesloten verenigingen.

Wil je met je vereniging of zelf aansluiten bij de GROS? Download dan onderstaand formulier om je kandidaat te stellen.

Daarnaast kan je hieronder ook volgende formulieren downloaden: subsidiereglement, huishoudelijk reglement, statuten.