Graven is weten

Archeologen leggen de menselijke resten nu bloot en lichten ze uit de grafkuilen. Hierbij kunnen ook overblijfselen van gebouwen worden aangetroffen of een restant van de ‘zouw’, een gracht die de grens tussen de abdijsite en het bezit van het prinsbisdom Luik aangaf.

Een menselijk lichaam ontbindt normaal binnen enkele maanden, enkel het geraamte of skelet en de tanden blijven uiteindelijk over. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook de resten van de planken van kisten aangetroffen worden. Christenen worden bijna altijd zonder extra objecten begraven. De onderzoekers zullen dus hooguit resten van kledij of juwelen aantreffen.

De archeologen kunnen uit hun onderzoek heel wat afleiden over het maatschappelijke leven in het middeleeuwse Sint-Truiden. Hoe zag de stad eruit en hoe leefde de stadsbevolking? Viel de stad ooit ten prooi aan ziektes? We weten uit de historische bronnen dat er meerdere grote epidemieën geweest zijn. In het kerkhof zou hier mogelijk feitelijk bewijs van terug te vinden zijn. Dat laat archeologen toe dergelijke epidemieën beter te begrijpen, maar ook voor andere wetenschappelijke takken is dit interessant.

afbeeldingen archeologen aan het werk