Grafonderhoud

Je kan via het stadsbestuur de graven van je overleden familieleden een onderhoudsbeurt laten geven.

Iedereen kan een beroep doen op onze dienstverlening, ook mensen die niet in Sint- Truiden wonen. Enige voorwaarde is dat het graf  zich op het grondgebied van Sint- Truiden bevindt.

Voor een onderhoudsbeurt wordt een vergoeding gevraagd van  5,50€ per m².  Rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering krijgen een vermindering van 1€ per m².

Wie bijkomende inlichtingen wenst, kan contact opnemen met de dienst burgerlijke stand, stadskantoor, Kazernestraat 13, T 011 70 14 14, info.burgerzaken@sint-truiden.be

Voor een concrete aanvraag moet je persoonlijk langskomen bij de dienst burgerlijke stand.

Het grafonderhoud is het hele jaar mogelijk.