Geluidstest Seveso-alarm op donderdag 4 januari

woensdag 3 januari 2018

Op de eerste donderdag van elk trimester, tussen 11u45 en 13u15, voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk. De volgende test is voorzien op  4 januari  2018. In 2018 zijn er nog testen op 5 april, 5 juli en 4 oktober.

Dit netwerk van sirenes rond de Seveso- en nucleaire sites vormt één van de kanalen van de overheden om de bevolking in noodsituaties te alarmeren en ertoe aan te zetten de juiste reflexen aan te nemen: naar binnen gaan en de aanbevelingen opvolgen.

Naast deze sirenes zijn er andere kanalen om de bevolking te alarmeren. Eén van deze kanalen is via een telefonische oproep, SMS of sociale media door middel van het systeem BE-Alert.

Op het ogenblik van de test zal elke sirene een alarmsignaal genereren. Dit is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap “Proefsignaal”.

De resultaten van de test zullen in de loop van de dag meegedeeld worden op de website van het Crisiscentrum.

Afbeelding Seveso-alarm