Geen gezondheidsgevaar bij afbraakwerken Rijschoolstraat

woensdag 21 augustus 2019

Vandaag, woensdag 21 augustus 2019, heeft burgemeester Veerle Heeren een coördinatieoverleg bijeengeroepen naar aanleiding van de melding van mogelijk vrijgekomen asbestdeeltjes bij de afbraakwerken van het pand van de vroegere Manege in de Rijschoolstraat.

Op basis van analyses na een onderzoek ter plaats blijkt dat de volksgezondheid op geen enkel moment in gevaar is geweest. De betreffende afbraakwerken worden ook conform de geldende veiligheidsvoorschriften en wettelijke bepalingen uitgevoerd.

Tijdens het hele verdere proces van de asbestverwijdering wordt de luchtkwaliteit continu verder gemonitord.

Het stadsbestuur heeft bijkomend gevraagd dat de omwonenden hierover persoonlijk ingelicht worden. De stadsdiensten volgen ook alles nauwgezet verder op. Indien het minste vermoeden rijst dat er iets niet in de haak zou zijn, zullen de nodige verdere stappen gezet worden. De veiligheid en de gezondheid van onze inwoners is onze grootste bekommernis. 

Voor informatie kan je terecht bij de bouwheer, Tijdelijke Handelsvennootschap Manege: info@stepsrealestate.be, 011 22 22 85.

Meer info?

afbeelding rijschoolstraat sint-truiden