Gedeeltelijke afschaffing buurtweg Nr. 47 en ontwerp rooilijnplan

OPENBAAR ONDERZOEK – Gedeeltelijke opheffing buurtweg nr. 47 en ontwerp rooilijnplan

De gedeeltelijke opheffing van buurtweg nr. 47 en het ontwerp rooilijnplan werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 25 oktober 2021. De volgende stap in de procedure is het openbaar onderzoek, dat zal georganiseerd worden van 22 november 2021 tot en met 21 december 2021.

De aanvraag tot afschaffing heeft betrekking op het deel openbaar domein, kadastraal gelegen 3e afdeling, sectie F en in het rood aangeduid op het ontwerp rooilijn en wijzigingsplan met een oppervlakte van 1a 20ca.

U kan de stukken hieronder downloaden of het dossier, na afspraak, komen inkijken bij het Team Mobiliteit en Openbaar Domein in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, Team Mobiliteit en Openbaar Domein of via e-mail aan johan.vangeffelen@sint-truiden.be (contactpersoon Team Mobiliteit en Openbaar Domein).

Gelieve voor inzage bij het Team Mobiliteit en Openbaar Domein eerst een afspraak te maken via het telefoonnummer 011-70 15 80.

Na het openbaar onderzoek zullen alle adviezen, opmerkingen en bezwaren verwerkt worden en zal het verwerkte dossier geagendeerd worden voor de definitieve vaststelling op de gemeenteraad.

De inhoud van het dossier:

  • Beslissing gemeenteraad van 25 oktober 2021
  • ADB-plan
  • Luchtfoto
  • Rooilijn- en wijzigingsplan
  • GRB-plan
  • Schattingsverslag
  • Fotoreportage
BijlageGrootte
PDF icon Beslissing Gemeenteraad205.65 KB
PDF icon ADB-plan3.32 MB
PDF icon Luchtfoto2.66 MB
PDF icon Rooilijn- en wijzigingsplan352.08 KB
PDF icon GRB-plan534.18 KB
PDF icon Schattingsverslag618.35 KB
PDF icon Fotoreportage444.81 KB