Gedeeld verblijf

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de minderjarige kinderen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt (domicilieadres).

Het is mogelijk om in de bevolkingsregisters te laten opnemen dat het kind regelmatig verblijft bij de andere ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is. Door de registratie van het gedeeld verblijf heeft het kind dus een wettelijk domicilieadres bij de ene ouder en een verblijfsadres bij de andere ouder. Dit is ook mogelijk voor kinderen die hun hoofdverblijfplaats in een andere gemeente hebben en een verblijfsadres in Sint-Truiden.

Wie kan aangifte doen?
Ouder waarbij het kind niet gedomicilieerd is

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

Je kan hiervoor een online afspraak maken en je kiest voor gedeeld verblijf,  of via het Contactenter op 011 70 14 14.

Wat moet je doen?
De ouder, waarbij het kind niet gedomicilieerd is, maakt een afspraak bij de dienst Bevolking en dient er een verzoek in op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart ouders
  • Recente gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders over de verblijfsregeling van het kind + kopie eID ouders

 

Wat krijg je mee?
Attest gedeeld verblijf

Opgelet! Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op identiteitsdocumenten of op attesten uit de bevolkingsregister. 

Voordelen?
De gemeente is op de hoogte dat het kind gedurende een bepaalde tijd effectief op het grondgebied verblijft

  • Uit veiligheidsoverwegingen is het nuttig voor hulpdiensten om te weten dat op het adres van de andere ouder ook een minderjarig kind zou kunnen aanwezig zijn
  • Eventueel toekennen van bepaalde kortingen voor activiteiten. Zo kan iemand met een gedeeld verblijf een UiTpas Haspengouw kopen met korting indien je als ouder voldoet aan bepaalde voorwaarden. Meer info hierover vind je hier.

Opgelet! Er zijn geen fiscale en/of socio-economische rechten (bijvoorbeeld belastingen of kinderbijslag) verbonden aan het gedeeld verblijf.

Beëindiging?
Het gedeeld verblijf eindigt wanneer het minderjarig kind de volwassen leeftijd bereikt.